Thông báo | Chế độ chính sách | CTXH | Rèn luyện | Khen thưởng | Y tế  | An ninh trật tự
  Thông báo số 591/TB-DCT về việc triển khai tham gia bảo hiểm tai nạn năm học 2019-2020
  Thông báo số 631/TB-DCT về việc đăng ký bảo hiểm y tế đối với tân sinh viên năm học 2019-2020 (khóa 10ĐH & 19CĐ)
  Thông báo số 625/TB-DCT V/v Kiểm tra Sinh viên thực hiện Nội quy, quy định của Nhà trường
  Thông báo số 597/TB-DCT về việc nhận hồ sơ xét học bổng sinh viên vượt khó Học kỳ 2 năm học 2018-2019 và trợ cấp sinh viên hộ nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2018-2019
  Thông báo số 24/TB-CTSV&TTGD về việc rà soát, xác minh dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT 
  Thông báo số 519/TB-DCT về việc kê khai thông tin sinh viên trên cổng thông tin sinh viên (sinhvien.hufi.edu.vn) 
  Thông báo số 255/TB-DCT về việc tổ chức học lại "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa" cho sinh viên có kết quả không đạt yêu cầu trong đợt sinh hoạt chính thức (lần 1)
  Thông báo số 16/TB-CTSV&TTGD về việc tổ chức khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên nhập học năm 2018 (09DH, 18CD) còn thiếu hồ sơ khám sức khỏe đầu vào
  Thông báo số 134/TB-DCT về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm học 2018-2019
  Thông báo số 14/TB-CTSV&TTGD về việc phát thẻ BHYT năm 2019 (đợt 2)